Kimlik Doğrulama ve Elektronik İmza
Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

Türkiye’de Kripto Varlık Piyasalarında Yeni Bir Döneme Doğru

Son yıllarda kripto varlıklar ve blokzincir teknolojileri dünya genelinde finans dünyasınıda aşarak büyük bir ilgi odağı haline gelmiş durumda. Türkiye de bugelişmelerden geri kalmayarak, kripto varlık hizmet sağlayıcılarınındüzenlenmesi konusunu gündemine almıştır. Esasen geçtiğimiz son üç yılda kripto varlıklara ilişkin olarakgetirilmesi beklenen hukuki çerçeveye ilişkin ilk somut adım geçtiğimiz haftaatılmıştır. Bu çerçevede, Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren SermayePiyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığınasunulmuştur.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

21 Mayıs 2024

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

Yapay Zeka ile Kimlik Doğrulama ve Müşteri Edinimi Gümbür Gümbür!

Son birkaç yılda neredeyse her yerde konuşulan bir konu, yapay zekâ. Son derece heyecan verici bir teknoloji olarak karşımıza çıkan yapay zekâ fotoğraf üretmekten, video hazırlamaya, kitap yazmaktan kodlamaya kadar pek çok farklı şey yapabiliyor. Dört bir yanımızı farklı farklı yapay zeka uygulamaları sararken fintech ve bankacılık sektörüne de sıra çoktan geldi.

Kimlik Tespiti ve Kimlik Doğrulama

20 Mayıs 2024

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

Finans ve Teknolojide Yenilik: KYC ve KYB Çözümleri

Finans ve teknoloji sektörlerinin uzun süredir masada tuttuğu uzaktan müşteri edinimi çözümleri sürekli gelişiyor ve genişliyor. Pandeminin etkisiyle beraber bu çözümler hızla önem kazandı. Başlarda pandemi etkisindeki dünyaya az da olsa rahat bir nefes aldırmak için geliştirilen KYC çözümleri, bireysel müşterileri kapsıyordu. Ancak, müşteri gereksinimleri yeni bir soruyu daha ortaya çıkardı: KYB nedir?

Kimlik Tespiti ve Kimlik Doğrulama

01 Nisan 2024

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

Kripto Varlıklar ve Finansal Suçlar

Kripto varlık kullanımı gitgide artarken, bir taraftan tüketicileri ve yatırımcıları koruyan diğer taraftan teknolojinin gelişmesini destekleyen düzenleyici bir çerçevenin hazırlanması ihtiyacı tüm dünyada güncelliğini koruyor. Ne var ki, gelişmekte olan tüm teknolojilerde olduğu gibi, düzenlemelerin hızı teknolojinin hızına yetişemiyor. Çeşitli yargı bölgelerindeki farklı kurallar, global faaliyetlerde bulunan kurumların uyum sürecini zorlaştırıyor ve kuralların etrafından dolanılması suretiyle boşlukların kötüye kullanılması riskini artırıyor.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

01 Aralık 2023

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

Merkezi Veri Sistemlerinden Bir Adım Daha Uzağa:
Avrupa Birliği Dijital Kimlik Cüzdanı

2014 yılında elektronik kimlik tanımlama ve güven hizmetleriyle ilgili bir Avrupa Birliği (AB) tüzüğü olan Elektronik Kimlik Belirleme ve Güven Hizmetleri Tüzüğü (eIDAS- electronic IDentification, Authentication and trust Services) yayımlanarak güven hizmetlerinin çeşitlendirilmesi hedeflendi. Hala yürürlükte olan eIDAS, üç farklı elektronik imza öngörüyor: Basit Elektronik İmza, Gelişmiş Elektronik İmza ve Nitelikli Elektronik İmza. Bu imzalardan sadece Nitelikli Elektronik İmza (QES-qualified electronic signature), elle atılan ıslak imzayla aynı hukuki statüye sahip olup aynı hukuki etkiyi doğurmakta. Zira nitelikli elektronik imzada, Nitelikli Güven Hizmet Sağlayıcıları (QTSPs -  Qualified Trust Service Providers) tarafından sağlanan nitelikli sertifikalar kullanılmaktadır.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

24 Kasım 2023

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

Türkiye’de ve Dünya’da Kripto Varlık Regülasyonları

Blokzincirinin değişik sektörlerde kullanımındaki artışla, kripto varlıklar alternatif finansal varlıklar olarak ülke ekonomilerinde önemli bir yer edinmeye başladı.  Kripto varlıkların ilk popülerleşmeye başladığı dönemlerde “kod kanundur” prensibi çerçevesinde bazı çevrelerde bu varlıkların hukuk düzeninden bağışık olduğu yönünde bir algı oluşmuştu. Zaman içinde kripto varlıkların da hukuk kurallarına tabi olduğu net bir şekilde görüldü. Bununla birlikte, ülkelerin kripto varlıklara ilişkin benimsedikleri regülasyon stratejileri birbirinden farklı gelişti.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

13 Kasım 2023

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

Yeni Başlayanlar İçin
A-Z’ye Digital Onboarding Sözlüğü

Finansal hizmetlerden eğitime, sağlıktan perakendeye her sektörde, dijital dönüşümün ön saflarında yer alan dijital onboarding süreçleri, müşterilerinizi ve çalışanlarınızı ağırlamak için hızlı ve etkili bir yöntem sunar. Ancak, bu terimlerle dolu yeni dünyada yolunuzu bulmak zor olabilir.

Uzaktan Müşteri Edinimi

07 Kasım 2023

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

Blokzinciri ve Fikri Mülkiyet Alanında Gelişmeler

Blokzinciri teknolojisinin ve uygulamalarının çok sayıda sektörü etkisi altına alması, bu teknolojinin fikri ve sınai haklar ekosistemi üzerindeki etkilerinin araştırılması ve blockchain teknolojisini destekleyen modeller oluşturulması bakımından bir itici güç olmuştur. Hem fikri mülkiyet hem de sınai mülkiyet haklarının blokzinciri teknolojisinin kullanımından elde edebileceği yararlar bulunmaktadır. Blokzinciri, yüksek kaliteli veri aktarımlarını korurken, işlemlerin hızını artırmaktadır. Veri bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması gibi özellikler sayesinde blokzinciri, kullanıcılar ile fikri mülkiyet hakları arasındaki bağlantıyı iyileştirme ve fikri mülkiyet ofisleri arası prosedürleri hızlandıracak yeni hizmetler sağlama potansiyeline sahiptir.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

03 Kasım 2023

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

Yapay Zekadan Yararlanan Akıllı Sözleşmeler

Akıllı sözleşmelerin DeFi ve tokenizasyon gibi alanlarda kullanılması henüz istenen verimlilik düzeyine erişememiştir. Bunun birçok nedeni olduğu söylenebilir. İlk olarak, akıllı sözleşmeler bir kod parçası olduğundan, akıllı sözleşmelerin oluşturulması kodlama bilgisi gerektirir. Bu kod, en iyi yazılımcı tarafından yazılmış olsa bile içinde hatalar (bug) bulunabilir. Akıllı sözleşmeler, işlem tarafları için koşullar değiştiğinde bu değişikliklere otomatik olarak adapte olamazlar; çünkü bu yazılım programlarında dinamik karar verme özelliği eksiktir. Akıllı sözleşmeler blokzincirinin “tamper-proof” olma özelliği nedeniyle değişikliğe kapalıdır. Akıllı sözleşmelerde kullanılan programlama dili katıdır. Ayrıca, genel olarak blokzinciri ekosisteminde mahkeme kararlarının icra edilmesinde zorluklarla karşılaşılmaktadır. Son olarak, akıllı sözleşmelere harici veri taşıyan oracle’ların hatalı veri sağlaması nedeniyle de akıllı sözleşmelerin icrasında istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

30 Ekim 2023

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

Akıllı Sözleşme 2.0

Akıllı sözleşmeler özellikle ICO’ların yaygınlaşmaya başladığı 2016-2018 yılları arasında birçok araştırma, rapor ve makaleye konu olmuştu. Kavramda geçen “sözleşme” ifadesi, özellikle hukukçuları bu yeni oluşuma adeta mıknatıs gibi çekmişti. Akıllı sözleşmeleri doğrudan doğruya, kavramsal olarak inceleyen çalışmalar yerini akıllı sözleşmelerin uygulama alanlarına, mesela tokenizasyona, NFT’lere, merkeziyetsiz finansa ve merkeziyetsiz otonom kuruluşlara bıraktı. Bahsedilen gelişmeler akıllı sözleşmelerin önemini yitirdiği anlamına gelmiyor. Aksine akıllı sözleşmelerde de yeni bir döneme girildiğini söylemek gerekiyor: Akıllı sözleşme 2.0 dönemi.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

23 Ekim 2023

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

NFT’lerin Hukuki Niteliğine İlişkin Gelişmeler

Tokenlar çok farklı şekillerde oluşturulabilmekte, farklı varlıkları temsil edebilmekte ve birbirinden farklı amaçlara hizmet edebilmektedir. Bu nedenle tokenların hukuki niteliğini tespit etmek kolay değildir. Aynı durum tokenların bir türü olan NFT’ler bakımından da geçerlidir. Özellikle d-NFT (dinamik NFT) veya f-NFT (parçalı NFT) gibi farklı NFT türleri de olduğu dikkate alındığında söz konusu tokenin hukuki niteliğinin tespiti ve bu çerçevede hangi hukuk alanlarını ilgilendirdiğinin belirlenmesi zorlaşmaktadır. Dünya geneline bakıldığında, NFT ihraçlarının finansal suçlar, tüketicinin korunması, fikri mülkiyet ve özellikle sermaye piyasası hukuku kuralları açısından denetlendiği görülmektedir.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

13 Ekim 2023

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

NFT ve Akıllı Sözleşmelerin Sonu mu Geldi?

NFT’ler 2021 yılında rekor satış rakamları ile hayatımıza girdi. Sanatçılar, ünlüler ve koleksiyonerler adeta NFT’lere hücum etti. NFT sanat eserleri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Beeple tarafından yapılan “Everydays: The First 5000 Days” isimli dijital kolaj, 69,3 milyon dolara satıldı ve halen ünlü NFT pazaryeri Opensea’da en üst sırayı koruyor. Türkiye’den de çok ses getiren bazı NFT projeleri çıktı. Refik Anadol’un “Makine Halüsinasyonları” adlı eseri Sothebys isimli müzayede evinde 5,1 milyon dolara satıldı. Bugüne kadarki en pahalı NFT projesi olma unvanını ise Pak takma isimli sanatçı elinde tutuyor: “The Merge” isimli dinamik NFT projesi 91,8 milyon dolar değerinde bir koleksiyon.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

06 Ekim 2023

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

Ticaret Belgelerinin Dijitalleşmesinde Blokzinciri Teknolojisi

Blok zincirinin, Bitcoin ve kripto paralardan ibaret olmadığı, yeni kullanım senaryolarının ortaya çıkmasıyla her geçen gün doğrulanıyor. Blokzinciri teknolojisinin ve tokenizasyonun ticaret finansmanı, lojistik, sigortacılık ve tedarik zincirleri bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğu uzun zamandır ifade ediliyordu. Akıllı sözleşmelerin akreditif bakımından uygulanması gündemdeydi.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

29 Eylül 2023

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

Blockchain Ekosisteminde Tüketici Olmak

Blokzinciri teknolojisi artan bir hızla farklı sektörlerde kullanılıyor. Buna paralel olarak, 2023 yılında blokzinciri teknolojisine ilişkin dolaylı veya doğrudan regülasyon çalışmalarının da hız kazandığını görüyoruz. Kripto varlık piyasalarından, elektronik ticaret belgelerine; merkeziyetsiz otonom kuruluşlardan merkez bankası dijital paralarına birçok farklı alanda blokzincirinin tetiklediği bir hukuki dönüşüm gerçekleşiyor.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

22 Eylül 2023

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

Geleceği Kucaklayan Teknoloji ile Tanışalım: Digital Onboarding

21'inci yüzyılın hızlı dijital ortamında işletmeler, verimliliği ve müşteri deneyimini artırmak için sürekli olarak yenilikçi çözümler arıyor. Bu konudaki en önemli gelişmelerden biri de digital onboarding  süreci. Bu dönüştürücü süreç, şirketlerin yeni müşterileri, müşterileri ve çalışanları ekosistemlerinde karşılama yöntemlerinde devrim yarattı. Peki banka ve finans kuruluşlarından 2021 yılından bu yana etkin olarak kullanılan digital onboarding ne demek? Görüntülü görüşme ile müşteri kazanımı işletmelere neler kazandırıyor? Gelin, birlikte inceleyelim!

ArkSigner
Uzaktan Müşteri Edinimi

21 Eylül 2023

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

Geleneksel Ödeme Yöntemlerine Bir Alternatif: Merkez Bankası Dijital Paraları

COVID-19 pandemisiyle hem dijitalleşmenin hem de hijyen konusundaki endişelerin artması birçok kişinin nakit paradan uzaklaşarak finansal işlemlerini dijital ortama taşımasıyla sonuçlandı. Bankalar ve diğer finansal kuruluşların dijital şubelerinin işlem hacmi ciddi ölçüde arttı. Eş zamanlı olarak blokzinciri gibi yıkıcı teknolojilerin yaygınlaşması da finansal hizmetler bakımından önemli dönüşümlere yol açtı.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

14 Eylül 2023

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

ArkSigner’ın e-İmza Markası
Arkİmza ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

Haziran 2023’te BTK’dan yetkilendirmesini alan ArkSigner artık bir ESHS (Elektronik Servis Hizmet Sağlayıcısı)! Hazırlıklar, yoğun bir çalışma dönemi ve denetimlerin ardından elektronik imza tecrübesini sertifika, zaman damgası ve e-Mühür ürünleri ile taçlandıran ArkSigner şimdi Arkİmza markası ile de kullanıcılara hizmet veriyor. Bu yazımızda Türkiye’nin 8. Elektronik imza sertifika üreticisi Arkİmza ile ilgili bilmeniz gerekenleri derledik.

Elektronik İmza Altyapısı

06 Eylül 2023

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

Anglo-Sakson Hukuku Ülkelerinde Gelişmeler

Önce kripto paralar, ardından diğer kripto varlıkların hayatımıza girmesiyle birlikte, kişilerin sahip olduğu varlıkların “neler” olabileceği, bunlar üzerinde “ne gibi haklara” sahip olunabileceği konuları da gündeme gelmeye başladı. Kripto paralarla ödeme yapılması, NFT’lerin teminat olarak kullanılmaya başlanması, stable coin’lerle gerçekleştirilen işlemler derken, kripto varlıkların iş ve ticaret hayatındaki kullanımı arttı.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

28 Ağustos 2023

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

İşlem İmzalama (MAES) Nedir? Avantajları ve Özellikleri Nelerdir?

Dijital güvenlik alanında son dönemin yeni gündemi “işlem imzalama” oldu. Elektronik imza ile başlayan, uzaktan kimlik tespiti süreçleri ile devam eden dijitalleşme sürecinde artık kullanıcılara yepyeni bir kapı daha aralanıyor.

ArkSigner
Elektronik İmza Altyapısı

18 Temmuz 2023

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

Web 3.0 Dönemi’nde Regülasyon: Avrupa Birliği’nin MiCA Tüzüğü

Web 3.0 teknolojileri, yani yapay zekâ, blokzinciri, nesnelerin interneti, büyük veri uygulamaları yeni iş ve yatırım imkanları sunarak birçok sektörde dönüşüm başlattı. Geleneksel hizmetler artık merkeziyetsiz yapılara taşınmaya başladı. Bu teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşması bir taraftan kişi ve kurumlara fırsatlar sunarken, diğer taraftan yasal belirsizliklerin olması, bu teknolojilerin geniş kitlelerce benimsenmesi ve faydalarının tam olarak ortaya çıkmasının önünde bir engel olarak duruyor.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

20 Haziran 2023

Web 3.0’da yeni internet geleceği dağıtılmış blok zincir teknolojisi konsepti.

Web 3.0 Döneminde Uyuşmazlıkların Çözümü

Blokzinciri, değişikliğe kapalı, şeffaf ve güvenilir bir elektronik veri tabanı olarak çok değişik sektörlerde işlemlerin hızlı, verimli ve otomatik olarak gerçekleştirilmesine imkân tanıyor. Şüphesiz bunda blokzincirinde çalışan akıllı sözleşmelerin de önemli bir payı var. Akıllı sözleşmelerle bugün sınır ötesi fon toplama işlemleri, dijital hak yönetimi, sendikasyon kredileri, NFT alım satımları veya ticaret finansmanı gibi işlemler daha az maliyetle, insan müdahalesinden bağımsız ve daha hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

09 Haziran 2023

Blokzinciri ve hukuk kavramı arasındaki ilişki

Hukukçuların Gözünden Akıllı Sözleşmeler

Akıllı sözleşme (“smart contract”) kavramını ilk defa Nick Szabo 1990’ların başında kullandı. Bu kavram, Ethereum blokzincirinin geliştirilmesinden sonra altın çağını yaşıyor. NFT’lerden tedarik zincirlerine, fikri hak yönetiminden ticaret finansmanına dijitalleşmeye elverişli birçok sektörde akıllı sözleşmeler kullanılıyor. Akıllı sözleşmeler kişi ve kurumlar arasında hukuki ilişkilerin kurulması ve yürütülmesi bakımından da önemli bir araç görevini üstlenmeye başladı.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

01 Haziran 2023

Bir cep telefonu tutan iş kadını kurumsal banka hesap açmak için ArkSigner LiveAuth’u kullanıyor

Bir CEO’nun Kurumsal
Banka Hesabı Açma Öyküsü

Özel sektörün rekabetçi dünyasında bir çalışanın varabileceği en yüksek nokta bir şirkette CEO olmak. Açılımı “Chief Executive Officer” aslında “baş yönetici” bir kurumun en önemli karar alıcısı olarak Türkçe’ye çevriliyor.

ArkSigner
Kimlik Tespiti ve Kimlik Doğrulama

21 Mayıs 2023

 iş kadını Bitcoin borsasını takip ediyor.

Security Token Offerings
İlk Menkul Kıymet Arzı

STO’lar (Security Token Offering-ilk menkul kıymet arzı), tıpkı ICO’lar (initial coin offering- ilk dijital para arzı) gibi, akıllı sözleşmelerle yürütülen fon toplama süreçlerinden biridir. Şirketlerin sermaye artırması ve yatırımcıların daha güvenli ve şeffaf bir şekilde yatırım yapması için alternatif bir finansman aracıdır.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

21 Mayıs 2023

Genç iş adamı akıllı sözleşme konsepti üzerinde çalışırken

Akıllı Sözleşmelerle Dijital Fon Toplama

Akıllı sözleşmeler fon toplamak için kitlesel fonlama (“crowdfunding”) ve benzeri finansman projelerinde kullanılıyor. Akıllı sözleşmelerin sahip olduğu kendiliğinden icra ve değiştirilemezlik gibi özellikler sayesinde, fon toplama işlemini otomatikleştirmek ve yatırımcı ile proje sahipleri arasındaki süreçleri daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetmek mümkün.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

09 Mayıs 2023

know your customer anahtar kelimesini aratmak

Finansta Minimum Risk: Customer Due Dilligence (CDD) Hakkında Merak Edilenler

Finans işlemleri, doğaları gereği hem müşteri hem kuruluşlar için riskleri beraberinde getiriyor. Kredi ve finansman, faktöring ya da leasing süreçlerine ek olarak yeni nesil finans araçları için gerçekleştirilen işlemlerde risk analizi yapmak işte bu nedenle oldukça önemli. Öyle ki bahsedilen riskler arasında kara para aklamadan terör finansmanı yaratmaya kadar pek çok toplumsal tehdit de yer alıyor.

ArkSigner
Kimlik Tespiti ve Kimlik Doğrulama

02 Mayıs 2023

Bir adamın ellerinin üzerinde Defi kavramı

Akıllı Sözleşmelerle Merkeziyetsiz Otonom Kuruluşlar Oluşturulması

Akıllı sözleşmeler, dijitalleştirilebilen her komutu icra edebilen yazılım kodlarıdır. Tedarik zincirlerinin otomatikleştirilmesinden, sigorta ödemelerine; NFT satışlarından sendikasyon kredilerine birçok işlemin aracılara ihtiyaç duyulmadan, daha az masrafla ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlarlar.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

28 Nisan 2023

Bitcoin dijital para birimi ile akıllı sözleşmeler

Akıllı Sözleşmelerle Dijital Varlıkların Kayıt ve Devri

Akıllı sözleşmeler blokzincirinde yer alan ve geleneksel aracılara duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran bilgisayar programlarıdır. Belirli şartların gerçekleşmesi halinde, yine belirli eylemlerin otomatik olarak gerçekleşmesini sağlarlar. Otomasyona dayandıkları için, akıllı sözleşme işlemine taraf olan kişilerin birbirlerini şahsen tanımaları ve güven duymaları gerekmez.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

17 Nisan 2023

İş kadını uzaktan kimlik doğrulama yaparken

MASAK Düzenlemesi Uzaktan Kimlik Doğrulamaya Neler Getirir?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 2023 Nisan ayının ilk günlerinde yeni bir yönetmelik değişikliğine gitti. Değişiklik ile daha önceleri yalnızca gerçek kişilerin bulunduğu uzaktan kimlik tespiti uygulamalarının kapsamına ticari sicile kayıtlı tüzel kişiler de eklendi.

ArkSigner
Kimlik Tespiti ve Kimlik Doğrulama

11 Nisan 2023

Ev ofisinde dizüstü bilgisayarını kullanan kadınla akıllı sözleşme

Akıllı Sözleşmeler ve Otomasyon

Akıllı sözleşmeler, blokzincirinde kodlanan ve kayıt altına alınan anlaşmalardır. Akıllı sözleşmeler, anlaşmaların aracılara ihtiyaç duyulmadan icra edilmesini otomatikleştirerek, tüm tarafların ortaya çıkan sonucu anında görebilmesini ve teyit edebilmesini sağlar. İşte değişikliğe kapalı olan ve geri alınamayan bu sözleşmeleri “akıllı” yapan, otomasyona elverişli olmalarıdır. Otomasyona elverişli olmayan,

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

05 Nisan 2023

akıllı sözleşme konsepti

Dijital Sözleşmelerin Yeni Yüzü: Akıllı Sözleşmeler

Blokzinciri denildiğinde akla gelen ilk uygulamalardan biri şüphesiz akıllı sözleşmeler (“smart contracts”). Genellikle hukukçular ve diğer sosyal bilimciler “akıllı sözleşme” ifadesini tercih ederken, konunun teknik tarafına odaklanan kişiler “akıllı kontrat”lardan bahsediyor.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

30 Mart 2023

parmak izi ile çok faktörlü kimlik doğrulama

Dijital Uygulamalara Güvenli Giriş Sağlayan ArkLogin Teknolojisini Tanıyalım!

Hayatımızı çevreleyen teknoloji, daha önceki dönemlerde insanlığın tanımadığı pek çok yeni kavramı beraberinde getirdi. “Log in” kavramı da bunlardan biri.

ArkSigner
Kimlik Tespiti ve Kimlik Doğrulama

24 Mart 2023

Hukuk temalı Bitcoin ve kripto para

Hukuk Gözünden Kripto Varlıklar

Blokzinciri teknolojisi ile hayatımıza birçok yeni kavram girdi: kripto para, token (jeton/belirteç), NFT (non-fungible token), CBDC (Central Bank Digital Currency), DAO (decentralised autonomous organisation) bunlardan sadece birkaçı.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

14 Mart 2023

know your customer kullanarak işlem gerçekleştiren kişi

KYC ile Adım Adım Mevduat Hesabı Açma Kılavuzu

Mobil uygulamalar ve gelişen teknoloji sayesinde artık bankacılık hizmetleri için şubede beklemek ya da sıra almak gibi dertlerle uğraşmaya gerek kalmadı. Tüm kullanıcılar evlerinde, iş yerlerinde ve hatta yolculukları esnasında uygulamalar üzerinden para transferi ya da yatırım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

ArkSigner
Uzaktan Müşteri Edinimi

09 Mart 2023

blokzinciri teknolojisinde yükselen grafik içerisinde Bitcoin para birimi

Kripto Varlıkların Yardım Amaçlı Faaliyetlerde Kullanılması

Blokzincirinin kripto para yatırımlarının ve al-sat işlemlerinin ötesinde farklı kullanım senaryoları bulunuyor. Bunlardan birine 6 Şubat’ta gerçekleşen deprem sonrasında tanıklık ettik: Kripto varlıklar, felaketlerden etkilenen kişilere yardım amaçlı olarak da kullanılabilir. Benzer bir örnek de geçtiğimiz yıl Ukrayna’ya yapılan yardımlarda karşımıza çıktı: Ukrayna’ya tüm dünyadan 60 milyon doların üzerinde kripto para bağışlandı.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

01 Mart 2023

yerinde kimlik tespiti ve kimlik doğrulama

Elektrik ve Doğalgaz Aboneliklerinde Kimlik Kartı ile Başvuru Dönemi

Ev sahipler ve yeni kiracılar için elektrik, su ya da doğalgaz abonelik süreçleri kimi zaman zahmetli olabiliyor. Belgelerin toplanması, yetkili kuruluştan alınan randevular ve en önemlisi uzadıkça uzayan bekleme süreleri başvuru sahiplerini zorlayabiliyor.

ArkSigner
Kimlik Tespiti ve Kimlik Doğrulama

24 Şubat 2023

Uzaktan kimlik tespiti yöntemi teması

Geliştirilmiş Kamu Uygulamaları ile Toplumsal Hizmetlerde Fark Yaratmak

Türkiye uzun yılları kapsayan dijital dönüşüm sürecinde ciddi bir mesafe kaydetmiş durumda. Günümüzde özellikle e-Devlet ve bağlı uygulamalar üzerinden neredeyse tüm vatandaşlık hizmetleri sunulabiliyor. Nüfus müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi ve Adli işlemler ile ilgili resmi kayıtlara ulaşmak bu uygulamalarla mümkün oluyor. Rutin işlemlerin yanı sıra bazı olağanüstü hallerde kullanılabilecek devlet merkezli başka uygulamalar da bulunuyor.

ArkSigner
Kimlik Tespiti ve Kimlik Doğrulama

16 Şubat 2023

Non fungible token’ların işaret ettiği ekran

NFT’lerin Evrimindeki Yeni Aşama: fNFT ve dNFT’ler

Son iki yıldır tanıklık ettiğimiz NFT furyası değişik kesimlerden büyük ilgi gördü. Dijital sanat, oyunlar, spor kartları, müzik ve diğer birçok dijital içeriğin tokenize edilerek satıldığı geniş bir pazar ortaya çıktı. NFT dapp’leri, 2022 yılında yaşadığımız kripto kışında (crypto winter) en iyi performans sergileyen uygulamalar içinde yer aldı.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

15 Şubat 2023

Dijital kimlik doğrulama yöntemi ile uygulamayı açmaya çalışan kişi

BaaS (Biometrics as a Service) Kavramına Bir Bakış

Sanayi Devrimi ile başlayan büyüleyici gelişme süreci analogdan dijitale, dijitalden yapay zekaya uzanan bir tarih yolculuğu başlattı. Bu süreç günümüzde de hızla devam ediyor. Web 3.0 döneminin hızla robotik bir çağa evrilmeye başladığını da söylemek mümkün. Artık insanlık tüm işlerini dijitalde gerçekleştirebiliyor. Üstelik bu süreçlerde insana özgü unsurların kullanılması ve geliştirilmesi de söz konusu oluyor.

ArkSigner
Kimlik Tespiti ve Kimlik Doğrulama

03 Şubat 2023

kripto para cüzdanı, kriptolar için güvenli NFT depolama

NFT’ler, Depolama ve Kalıcılık Sorunu

Bugün en değerli varlıklar; sadece konut, arazi, sanat eseri gibi fiziksel varlığa sahip olanlar değil. Dijitalleşmeyle birlikte hayatımıza girmiş olan sanal varlıklar öyle yaygınlaştı ve değer kazandı ki tüm dünyada dijital varlık adı altında yeni bir varlık kategorisine ihtiyaç duyuluyor. Bu konuda regülasyon çalışmaları başladı bile. Bu düşüncelerin ortaya çıkmasında blokzinciri ile hayatımızda yer eden token (jeton/belirteç), kripto para ve NFT gibi kripto varlıkların önemli bir rol oynadığına şüphe yok.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

03 Şubat 2023

non fungible token kripto para konsepti

NFT’lerin Potansiyeli ve Riskleri

2021 yılının başlarında NFT’ler tam anlamıyla baş döndürücü bir hızla hayatımıza girdi ve önemli bir pazar payı elde etti. NFT’lerin henüz kripto paralar kadar geniş bir kitleye ulaşmadığı bir gerçek. NFT’lere ilgi gösterenler kadar, onları bir balon olarak nitelendirenler de oldu. Hatta 2022’de “crypto winter” olarak adlandırılan dönemde NFT satışlarında bir düşüş yaşandı. FTX skandalı aylarca gündemde kaldı ve belki Web 3.0 teknolojilerine duyulan güveni bir nebze sarstı, ama NFT’lere gösterilen ilgi pek de azalmadı.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

30 Ocak 2023

Bir dijital sanat nesnesinin NFT olarak oluşturulması ve NFT pazaryerinde sergilenmes

NFT Ekosisteminin Temel Bileşenleri

2014 yılından beri hayatımızda olan ve 2021 yılından itibaren tüm dünyada popüler hale gelerek yüksek satış rakamlarına ulaşan NFT’lere biraz yakından bakalım: Bir gayri misli (değiştirilemez) token, yani kripto varlık olan NFT ile NFT’nin temelinde yer alan içeriğin birbirinden ayrı tutulması gerekir.  Bu içerik resim, müzik, video gibi dijital dosyalar olabileceği gibi gerçek dünyadaki fiziksel varlıklar da olabilir. Bir resim, heykel ve hatta evlerin, binaların NFT’ye dönüştürülmesi mümkündür.  

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

20 Ocak 2023

KYC Kavramı, Müşterinizi Tanıyın.

KYC - e-KYC - Remote KYC: Tanımları, Farkları ve Faydaları

Uluslararası kuruluşlar, orta ölçekli işletmeler ya da küçük girişimler için sektörlerde farklı geçiş noktaları bulunuyor. Hangi sektör hangi ölçekte olursa olsun şirketler için değişmeyen tek konu işlem, veri güvenliği ve müşteri güvenini sağlamak. Çünkü müşteri güveni daha çok kar elde etmek demek. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki müşteriler güvenilir marka ve firmaları daha çok tercih ediyor. Peki, güvenlik sağlamak için ne yapmak gerekiyor?

ArkSigner
Uzaktan Müşteri Edinimi

18 Ocak 2023

Blokzinciri Konsepti Teknolojisi ve NFT Kavramı

Dijital Sanat, NFT’ler ve Daha Fazlası

Blokzincir ekosisteminin en önemli yapı taşlarından biri olan tokenizasyon pek çok mevcut sektörde yeni iş modelleri oluşturulmasını mümkün kılıyor. Tokenlar ve tokenizasyon, sanattan lojistiğe, emlak sektöründen sigortacılığa birçok sektörde değişim yaratma potansiyeline sahiptir. Tokenizasyon uygulamaları, yatırım araçlarını çeşitlendirerek yatırımcılara portföylerini yeni varlıklar dahil etmek suretiyle genişletme imkânı sunuyor.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

11 Ocak 2023

uzaktan müşteri edinimi süreçleri

LiveAuth Communicator ile Müşteri Hizmetlerinde Karmaşık Süreçlere, Güvenlik Açıklarına Son!  

Yeni nesil pazarlama anlayışının en önemli parçalarından bir etkin yürütülen müşteri hizmetleri. Ürün seçeneklerinin artması ve müşteri davranışının satışın en kritik etkenlerinden biri olduğunun anlaşılması tüm işletmeleri müşteri hizmetlerini geliştirmeye yöneltti. Bugün en küçük girişimlerden en kapsamlı şirketlere kadar tüm işletmeler ürünlerin satış öncesi ve satış sonrası pazarlama süreçlerini mobil müşteri hizmetleri ile sürdürüyor.

ArkSigner
Uzaktan Müşteri Edinimi

06 Ocak 2023

DeFi (Merkeziyetsiz finans) konsepti

Global Regülasyon Hareketlerinin Merkezindeki Trend: Tokenlar

Blokzincirinin hayatımıza girmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte, dijital varlık denildiğinde artık, tokenlar, stablecoinler ve merkez bankası dijital para birimleri (Central Bank Digital Currency - CBDC) gibi çok çeşitli varlıklar anlaşılır hale geldi. Birçok şirket, dijital varlıklardaki bu gelişmeler karşısında yeni iş ve büyüme olanakları arayışına girdi. Diğer taraftan, dijital varlıkların iş hayatına hızlı bir şekilde ve tam bir hukuki dayanağı olmadan dahil olması, tüketiciler, yatırımcılar ve finansal sistemler tarafında yeni riskler meydana getirdi.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

26 Aralık 2022

DeFi (Merkeziyetsiz finans) konsepti

Kargo Teslimlerinde Kimlik Kartı Okuyucuların Kullanılması Neleri Değiştirebilir?

Kimlik tespiti ve kimlik doğrulama süreçleri neredeyse tüm işlemlerde güvenlik sağlamanın en etkili yolu. Bir malı satın alırken, banka işlemlerinde, para transferlerinde ve hatta kargo yolu ile ürün teslim alırken kimlik tespiti yapılması hem iş süreçlerini hem işletmeleri hem müşterileri koruyan bir unsur.

ArkSigner
Kimlik Tespiti ve Kimlik Doğrulama

22 Aralık 2022

DeFi (Merkeziyetsiz finans) konsepti

DeFi’ın Yükselişi: Token’lar Hayatımızı Nasıl Değiştirebilir?

Alışkın olduğumuz finansal sistemlerde para muhafaza etmek, sermaye ödünç almak, faiz elde etmek ve diğer finansal işlemleri yapmak için banka ve finans kuruluşlarının aracılığına ihtiyaç duyulur. Banka ve finans kuruluşları varlıkları dondurabilirler; çalışma saatleri ve nakit rezervleri belirlidir. Müşterilerinin fonları üzerinde bir güce sahiplerdir. Bu geleneksel düzen, “merkezi finans” (CeFi- centralised finance) olarak nitelendirilir.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

20 Aralık 2022

biyometrik kimlik doğrulama ile kişisel verilerine erişen kişi

Tek Bir Dokunuşla Birden Fazla Uygulamaya Erişim Sağlamanın 5 Faydası

Hayatımızın büyük bir kısmını online uygulamalar oluşturuyor. Akıllı cihazlar bu uygulamaları gittiğimiz her yere götürebilmemize de olanak tanıyor. Kamunun resmi işlemlerinden, belge imzalama süreçlerine, oyunlardan alışveriş uygulamalarına kadar her bir platforma giriş ise güvenlik nedeniyle çok faktörlü kimlik tespiti yöntemleri ile gerçekleştiriliyor. Kullanıcı adı, kimlik numarası, şifre, SMS şifresi,

ArkSigner
Kimlik Tespiti ve Kimlik Doğrulama

12 Aralık 2022

Bitcoin para simgesi

Blokzinciri ile Kullanıcı Egemen Kimliğe Doğru

Kimlik, belki de işleyen bir toplumun ve ekonominin en önemli unsurlarından biri. Dijitalleşmeyle birlikte, kimlik kavramı da dijitale taşındı. Kişiler dijital ortamlarda işlemler yapabilmek, sosyal medyanın parçası olabilmek, kayıt ve başvurularda bulunabilmek- yani dijital dünyaya dahil olabilmek için kendilerini dijital ortamlarda da tanımlamak zorunda kaldılar.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

07 Aralık 2022

Bitcoin para simgesi

Blokzinciri Teknolojisine İlişkin Temel Kavramlar

Blokzincirini anlamak, potansiyeli hakkında düşünmek ve atılması gereken sosyolojik, hukuki, ekonomik adımları belirlemek için teknolojinin temeli hakkında da bilgi sahibi olmak gerekmektedir. En yalın haliyle, blokzinciri teknolojisinin temel unsurlarına bakalım:

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

01 Aralık 2022

Bitcoin para simgesi

Blokzinciri Teknolojisi - Bir Ödeme Sisteminden Çok Daha Fazlası

Blokzinciri teknolojisi, hayatımıza girdiği 2008 yılından bugüne – yaklaşık 14 yılda – kripto para transferlerinin gerçekleştirilmesinden çok öte bir teknolojik altyapı haline gelmiştir. Son zamanlarda, Web 3.0, FinTech (finansal teknolojiler), DeFi (merkeziyetsiz finans) gibi hem günlük hayatta hem iş hayatında -özellikle finans dünyasında- karşılaştığımız tüm uygulamaların temelinde blokzinciri teknolojisi yer almaktadır.

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

24 Kasım 2022

e-İmza Altyapısı Entegrasyonunu Beklerken Canınız Sıkılmasın! ArkSigner VIA Sizin İçin Burada!

Elektronik imza kullanmak işlemleri hızlandırıyor, işleri pratikleştiriyor da kullanılacak altyapının uygulamalara entegre edilmesi de her zaman o kadar hızlı ve pratik oluyor mu? Uygulamalara elektronik imza özelliği kazandırmak için kimi altyapılarda aylarca entegrasyon çalışması yapmak gerekebiliyor. Bu da sayfalarca kod yazmak, hatalarla boğuşmak ve yazılımcılarınız için oldukça büyük bir enerji kaybı anlamına geliyor. Bu esnada köş

ArkSigner
Elektronik İmza Altyapısı

22 Kasım 2022

Web 3.0 Döneminde Blokzinciri ve Nesnelerin İnterneti

İnternet artık ilk çıktığı ve yayıldığı günlerdeki internet değil. 1990’ların başında “read only” isimli bir internet deneyimi ile tanışmıştık (“Web 1.0”). Statik bir ağ yapısı söz konusuydu. İnterneti sadece bilgi almak için kullanıyorduk. Daha sonra sosyal ağların hayatımıza girmesiyle yeni bir internet dönemi başladı

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

15 Kasım 2022

2022 Yılının Sonuna Yaklaşırken: Blokzincirinin Dünü, Bugünü ve Yarını

Bitcoin kripto para biriminin hayatımıza girmesini sağlayan Satoshi Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” başlıklı makalede, kişilerin birbirlerine herhangi bir aracıya ihtiyaç olmaksızın para gönderme imkânını anlatmıştı. Bugün halen kim(ler) olduğunu bilmediğimiz Nakamoto, blokzincir teknolojisinin temel özelliklerini de ortaya koyduğu bu makalenin sonuç kısmında ise:

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Blokzinciri Teknolojisi

07 Kasım 2022

KYB (Know Your Business) Nedir? KYC ile KYB Arasındaki Farklar Nelerdir?

KYC, dijital ve geleneksel iş süreçlerinde öncelikle güvenlik sağlamak ve hizmet verimliliğini artırmak için kullanılan yöntemleri kapsıyor. Mevcut ya da müstakbel müşterinin kim olduğunun tespit edilmesi, işlem güvenliğini sağladığı için sahtecilik ve dolandırıcılık olasılıkları da büyük oranda ortadan kalkıyor.

ArkSigner
Uzaktan Müşteri Edinimi

04 Kasım 2022

Sağlık Sektöründe Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama ve e-İmza Nasıl Kullanılır?

Sağlık hizmetlerine erişim, tüm dünya için neredeyse en önemli sosyal konulardan biri. Dijitalleşme süreçleri ise hem hizmet alanlara hem hizmet verenlere geniş olanaklar sunuyor. Randevu almak için sıra beklemek, reçete yazmak için dakikalar harcamak, yapılan testlerin sonuçlarına erişim sağlamak için saatlerce beklemek dijital dönüşüm ile artık tarihe karıştı. Çünkü özellikle devlet hastaneleri ve eczanelerde kolayca kullanılabilen dijital uygulamalar uzun süredir devreye girmiş durumda.

ArkSigner
Kimlik Tespiti ve Kimlik Doğrulama

21 Ekim 2022

Uzaktan Kimlik Tespiti Sayesinde Bankalar 2022 Yılında Ne Kadar Müşteri Kazandı?

Bankacılık işlemlerini, şubeyegitmek zorunda olmadan mobil cihazlar ile halletmek son dönemin en büyük konforalanlarından biri oldu. Artık yalnızca telefonları kullanarak yeni bankalarınmüşterisi olmak son derece kolay. Dijital bankacılığın geldiği nokta sayesindeartık sıra bekleme derdi yok, şube arama derdi yok! Tabii banka çalışanlarınınişi de bu sistemler sayesinde yarı yarıya daha da azaldı. Gereksiz kâğıt işlerive iletişim trafiği ortadan kalktı ve bankalarda hizmetler çok daha kalitelihale geldi. Peki bütün bu sürecin yüksek güvenlikle tamamlanması ve hem bankahem müşteri verilerinin korunması için hangi yöntem kullanılıyor? Sorununyanıtını hemen verelim: Güvenli uzaktan kimlik tespiti!

ArkSigner
Uzaktan Müşteri Edinimi

06 Ekim 2022

Bir Uzaktan Müşteri Edinimi Öyküsü:
Açık Denizde Banka Müşterisi Olmak

Uzaktan müşteri edinimi sınırsız ortamda sınırsız müşteri demek. Teknolojik koşullar bu noktada öyle gelişmiş durumda ki artık açık denizlerde bile yalnızca birkaç dakikada banka müşterisi olmak, uygulamalara giriş yapmak ya da yüz doğrulama yolu ile uzaktan sözleşme imzalamak mümkün. Bu yazımızda size kısa bir uzaktan müşteri edinimi öyküsü anlatacağız. Bakalım, bu süreçlerde müşteri ve işletmeler neler yaşıyor, neler kazanıyor?

ArkSigner
Uzaktan Müşteri Edinimi

28 Eylül 2022

T.C. Kimlik Kartı ile Sözleşmelere
Nasıl İmza Atılır?

T.C. kimlik kartı kullanarak kimlik doğrulama yapabileceğinizi, sözleşmeleri imzalayabileceğinizi biliyor muydunuz? İnsan hayatını daha kolay ve konforlu hale getirmeyi hedefleyen teknolojiler sayesinde imza ve kimlik doğrulama işlemlerini zahmetsizce halletmeniz mümkün. Bu yazımızda size yalnızca çipli T.C. kimlik kartı kullanarak nasıl imza atabileceğinizi, müşterilerinizin kimliklerini nasıl doğrulayabileceğinizi ve bütün bunları mümkün kılan ArkSigner Kimlik Kartı Okuyucu’yu anlatacağız.

ArkSigner
Elektronik İmza Altyapısı

22 Temmuz 2022

Uzaktan Kimlik Doğrulama Çözümleri ile İşletmenizi
Nasıl Daha Kazançlı Hale Getirebilirsiniz?

Günümüzde pek çok işletme ve devlet kurumu hizmetlerini online olarak yürütüyor. Bu sayede kullanıcılar ve müşteriler işlemlerini kısa sürede tamamlayabiliyor. Bununla birlikte uzaktan yapılan işlemlerde verilerin ve işlemi yapan kişinin kimliğinin tespit edilerek güvenliğin sağlanması son derece kritik bir konu haline geliyor. Kimlik sahteciliği, dolandırıcılık gibi olumsuz sonuçların önüne geçmek ise uzaktan kimlik tespiti ve kimlik doğrulaması ile mümkün oluyor. Peki, uzaktan kimlik tespiti ve kimlik doğrulamasının kurumsal süreçlerde size neler kazandıracağını biliyor musunuz? Bakalım, uzaktan kimlik tespiti ve doğrulaması süreçlerininişletmelere getirileri neler?

ArkSigner
Uzaktan Müşteri Edinimi

23 Haziran 2022

Uzaktan Kimlik Tespiti
Neden Önemli?

Günümüzde pek çok işlemi yüz yüze iletişim koşulu bulunmadan gerçekleştirmek mümkün. Uzaktan alışveriş, para transferleri, sigortacılık faaliyetleri ve daha pek çok farklı işlemi uzaktan tamamlamak kullanıcıların işlerini büyük oranda kolaylaştırıyor. Bununla birlikte uzaktan gerçekleştirilen işlemlerde, işlem yapan kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve doğrulanması güvenlik bakımından önemli bir konu.  Peki, uzaktan kimlik tespiti ve kimlik doğrulama işlemleri niçin bu kadar önemli? Gelin bir göz atalım.

ArkSigner
Uzaktan Müşteri Edinimi

16 Mayıs 2022