Türkiye’de Kripto Varlık Piyasalarında
Yeni Bir Döneme Doğru

Web 3.0 yeni internet blokzinciri teknolojisi

Son yıllardakripto varlıklar ve blokzincir teknolojileri dünya genelinde finans dünyasınıda aşarak büyük bir ilgi odağı haline gelmiş durumda. Türkiye de bugelişmelerden geri kalmayarak, kripto varlık hizmet sağlayıcılarınındüzenlenmesi konusunu gündemine almıştır. Esasen geçtiğimiz son üç yılda kripto varlıklara ilişkin olarakgetirilmesi beklenen hukuki çerçeveye ilişkin ilk somut adım geçtiğimiz haftaatılmıştır. Bu çerçevede, Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren SermayePiyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığınasunulmuştur.

Ayrı bir kanundadeğil de, çokça değişikliğe uğramış Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer almasıplanlanan bu düzenlemeler, kripto varlık ekosisteminin daha güvenli, şeffaf vedenetim altında işlemesini sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda FinancialAction Task Force (FATF- Finansal Eylem Görev Gücü) tarafından belirlenmiş olanstandartlara uyularak Türkiye’nin gri listeden çıkması da bir öncelik arzetmektedir. Belirtmek gerekir ki, bu düzenlemeler sadece bilinen kriptoparaların değil, aynı zamanda stablecoinlerin ve NFT'lerin (Non-Fungible Token)hukuki durumunu da yakından ilgilendirmektedir.

Türkiye'de KriptoVarlık Hizmet Sağlayıcılarının Düzenlenmesi

Öncelikle taslak bu şekildeyasalaştığı takdirde, odak noktası kripto varlıklardan çok, kripto varlıkhizmet sağlayıcıları olacaktır. Bununla birlikte düzenlemede "cüzdan","kripto varlık", "kripto varlık hizmet sağlayıcı","kripto varlık saklama hizmeti", "platform" gibikavramların tanımlarının yapılmış olması önemli bir gelişmedir. Bu tanımlarincelendiğinde, bazı noktaların ekosistemde olumlu karşılandığı görülmektedir.Mesela, tüm dünyada nasıl regüle edileceği ve denetleneceği konusunda farklıyaklaşımlar olan non-custodial cüzdanlara olan olumlu yaklaşım sevindirici birgelişmedir. Bu tanımların sınırlarının nasıl çizileceğine ilişkin tartışmalarınise en azından uygulama netleşinceye ve/veya ikincil düzenlemeler gelinceye kadardevam edeceği öngörülmektedir. Bu kapsamda örneğin platform kavramı oldukçageniş tanımlandığı dikkat çekmektedir. Karşılaştığımız diğer sorulardan biriise bankaların kripto varlık alım satım hizmeti yetki belgesi alıp alamayacağınoktasındadır.

Taslağın en önemli noktalarındanbiri şüphesiz kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyetebaşlayabilmeleri için SPK'dan izin almalarının zorunlu hale getirilmesidir.Böylece kullanıcıların SPK denetiminde güvenli bir şekilde işlem yapmalarıamaçlanmaktadır. Kanun teklifinde son kullanıcılar bakımından işlemlerinvergilendirilmesi ile ilgili bir düzenleme henüz yok; ancak kanun koyucunungündeminde olduğu artık bilinen bir gerçektir.

Peki Ya NFT’ler?

NFT’ler, benzersizdijital varlıklar olarak, sanat, müzik, oyun ve diğer dijital içeriklerinsahipliğini ve özgünlüğünü temsil eden benzersiz, değiştirilemeyen tokenlerdir.Her ne kadar 2021 yılının başındaki NFT çılgınlığı sona ermiş olsa da,NFT’lerin gerçek değerinin anlaşıldığı ve sahip olduğu özelliklerdenfaydalanılacağı, böylece yeni uygulama alanlarının ortaya çıkacağı bir dönemegirilmiştir. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının düzenlenmesi gündemdeyken,NFT’lerin ve NFT platformlarının hukuki durumu da önemli bir tartışma konusuhaline gelmiştir. NFT pazaryerleri kripto varlık hizmet sağlayıcılar karşısındanasıl konumlandırılmalıdır? Bu platformlar bakımından da KYC/AML gibiyükümlülükler bulunmakta mıdır?

NFT'lerin hukukiolarak nasıl değerlendirileceği, birkaç temel soruyu beraberinde getirmektedir:

NFT'ler, dijitalvarlıklar üzerindeki mülkiyet hakları bakımından ne gibi yeniliklergetirmektedir? Bir NFT'yi satın alan kişinin, ilgili dijital içerik üzerindekihakları nelerdir? NFT’lerin satışı ve ticareti, eser sahiplerinin fikrimülkiyet haklarını nasıl etkilemektedir? NFT'lerin alım satımından elde edilengelirlerin vergilendirilmesi nasıl yapılacaktır? Bu, kripto varlıklarınvergilendirilmesi ile benzerlikler veya farklılıklar taşıyacak mıdır? NFT’lerkişisel verilerin ve tüketicilerin korunması açısından ne gibi risklertaşımaktadır? Kullanıcıların NFT'leri alıp satabildiği dijital platformlar olanNFT Pazaryerlerinin hukuki durumunun değerlendirilmesi de önem arz etmektedir.

24-25 Mayıs İstanbul NFT Konferansı

Kriptovarlıkların tam da Türkiye’de gündeme oturduğu günlerde 2024 yılı sonunda Taylor &Francis yayınevinden çıkacak olan "The Routledge Handbook of NFT Law"kitabının tanıtımı ve tartışması için düzenlenen konferansta hem teknik hem dehukuki boyutlarıyla NFT’lere odaklanılacaktır. Florida Üniversitesi ve BilkentÜniversitesi iş birliğiyle, ARKSIGNER sponsorluğunda düzenlenen konferansın,kitabın yazarlarının kendi bölümlerindeki önemli noktaları tartışacağı vedışarıdan katılımcıların da fikir alışverişinde bulunabileceği akademik birplatform sağlaması hedeflenmektedir.

"The Routledge Handbook of NFT Law" kitabı,NFT’lerin hukuk perspektifinden kapsamlı bir incelemesini sunmayıhedeflemektedir. Kitap, dünyadaki farklı üniversitelerden konunun uzmanıakademisyenlerin katkılarıyla oluşturuldu ve hem teknik hem de hukukiboyutlarıyla NFT’lere odaklanmaktadır.

Konferans katılımcıları aynı zamanda Türkiye’nin önemliNFT girişimlerinden biriyle ilgili detayları da öğrenme fırsatına erişecek!

24-25 Mayıs’ta gerçekleşecek etkinlikle ilgili bilgileri aşağıdaki programda bulabilirsiniz.
Programı İndirmek İçin Tıklayınız...

Bekliyoruz!

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY